Активи и тимови

Актив за школско и развојно планирање (представници наставника, стручних сарадника, представници локалне самоуправе и савета родитеља)

Јовица Сташић - координатор, Игор Дрманац, Војкан Добричић, Оливер Миљковић, Дејана Данојлић, Тијана Симоновић, Јелена Томић, Милена Миладинов, Светислав Раденковић - локална самоуправа, Предраг Котлајић - председник Савета родитеља, представници ученичког парламента Милош Весић и Алекса Котлајић

Актив за развој школског програма

Јелена Чеперковић - координатор, Игор Дрманац, Весна Радић, Тијана Симоновић, Јелена Томић, Јелена Катић, Милена Миладинов

 

Самовредновање рада школе подељено је на подтимове

 

Тим за програмирање, планирање и извештавање

Јелена Матић - координатор, Андријана Богојевић, Ивана Стефановић, Анђелија Чановић, Дејан Аџић

Тим за наставу и учење

Милена Миладинов - координатор, Олгица Луковић, Јелена Вучетић, Андријана Богојевић, Љубан Стевановић, Саша Јовичић, Марија Стојановић, Милица Манојловић

Тим за образовна постигнућа ученика

Тијана Симоновић - координатор, Марина Јовковић, Ивана Стефановић, Весна Радић, Весна Станчић, Јелена Катић, Анђелија Чановић

Тим за подршку ученицима

Данијела Радовановић - координатор, Немања Миљковић, Јелена Катић, Јовица Сташић, Љубан Стевановић, Катарина Грађанин, Ивана Стефановић, Јелена Сеочанац, Иван Миодраговић

Тим за ЕТОС

Милица Манојловић - координатор, Владимир Иванчевић, Марина Јовковић, Милош Митровић, Тома Томић, Андријана Богојевић, Бојан Вукмировић, Анка Сарић - хигијеничарка, Снежана Црноглавац - хигијеничарка

Тим за организацију рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима

Игор Дрманац - координатор, Оливер Миљковић, Јелена Томић, Марија Стојановић, Стојанка Кнежевић, Наташа Мандић, Предраг Ђокић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тијана Симоновић - координатор, Милена Миладинов, Игор Дрманац, Војкан Добричић, Предраг Котлајић - председник Савета родитеља и представник Ученичког парламента Лидија Седларевић.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Милена Миладинов - координатор, Тијана Симоновић, Игор Дрманац, Војкан Добричић, Јелена Матић, Милијана Маричић, Дејана Данојлић

Тим за инклузивно образовање

Данијела Радовановић - координатор, Љубан Стевановић, Тијана Симоновић, Весна Радић, Игор Дрманац, Анђелија Чановић, Милена Миладинов, Предраг Котлајић - представник Савета родитеља.

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Весна Станчић - координатор, Катарина Грађанин, Јелена Вучетић, Тијана Симоновић, Дејан Аџић, Дејана Данојлић, Марина Стефановић, Јелена Томић - секретар, Снежана Црноглавац - помоћни радник, Анка Сарић - помоћни радник, школски полицајац Бобан Стојковић, ученици седмог разреда Сара Бабић и Тамара Николовски

Тим за професионалну оријентацију

Дејана Данојлић - координатор, Предраг Ђокић, Игор Дрманац, Милијана Маричић, Олгица Луковић.

Тим за праћење остваривања плана стручног усавршавања

Оливер Миљковић - координатор, Војкан Добричић, Дејан Аџић, Марина Стефановић, Игор Дрманац, Немања Миљковић, Олгица Луковић

Тим за израду годишњег плана рада школе

Игор Дрманац, Тијана Симоновић, Милена Миладинов

Тим за реализацију културно-друштвених активности

Игор Дрманац - директор, Бранко Речевић, Саша Јовичић, Весна Станчић, Јелена Сеочанац, Тома Томић, Јелена Вучетић, Милица Манојловић

Тим за израду школских новина

Игор Дрманац, Јелена Сеочанац, Тома Томић, Јелена Вучетић, Јовица Сташић

Тим за веб сајт презентацију школе

Игор Дрманац, Милена Миладинов, Оливер Миљковић, Јелена Чеперковић

Тим за израду пројеката

Игор Дрманац, Јелена Томић, Стојанка Кнежевић

Менаџерски тим школе

Саша Јовичић - координатор, Предраг Ђокић, Наташа Мандић

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа за области предмета, координатор за развој школског програма (Јелена Чеперковић) и координатор за Школско и развојно планирање (Јовица Сташић). Колегијумом председава и руководи директор Игор Дрманац, Војкан Добричић, Јелена Матић, Олгица Луковић, Милијана Маричић, Тијана Симоновић - стручни сарадник, Милена Миладинов - стручни сарадник, Дејана Данојлић - стручни сарадник.

 

Ученички парламент - Милена Миладинов, модератор

 

Распоред звоњења

1. до 4. разред

  Смена А Смена Б
1. час 08:00-08:30 10:45-11:15
2. час 08:35-09:05 11:20-11:50
3. час 09:20-09:50 12:05-12:35
4. час 09:55-10:25  

 

5. до 8. разред

  Прва смена
1. час 07:45-08:15
2. час 08:20-08:50
3. час 09:10-09:40
4. час 09:45-10:15
5. час 10:20-10:50
6. час 10:55-11:25
7. час 11:30-12:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага